بامک
بامک
واحد اداری تجاری پاساژ رودهن

توضیحات آگهی

پاساژ شکری
داری سند
مناسب جهت دفتر و سرمایه گذاری
قیمت بسیار مناسب