بامک
بامک

توضیحات آگهی

طراحی،مشاوره و اجرای پروژه های معماری
مشاوره در امور اخذ مجوز و پروانه ساختمان
طراحی نمای ساختمان (facade drdign)
باز سازی ساختمان
طراحی فضای سبز و محوطه سازی
دکوراسیون داخلی(interior design)