بامک
شماره آگهی: 1660
بامک
تهران پوشش

توضیحات آگهی

اجرا سقفهای شیروانی، خرپا با ورقهای رنگی و گالوانیزه، طرح سفال، رابیس، توری، پشم شیشه، آبرو، نما و لمبه، هواکش