بامک
بامک

«بامک» به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن می‌گذارید. از آنجا که جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی بخش غیرقابل اجتنابی در فرایندهای مبتنی بر گوشی همراه و اینترنت است لذا به منظور آگاهی کامل از سیاست و عملکرد بازار در این زمینه، مطالعه این سند تحت عنوان «سیاست نامه حریم خصوصی» و هر گونه پیام دیگری که در خصوص جمع‌آوری و پردازش اطلاعات توسط بامک به حساب کاربری شما ارسال می‌شود، ضروری است.

این سند مشتمل بر موارد ذیل در خصوص اطلاعات شخصی و یک واژه‌نامه است که مطالعه آن را برای درک بهتر اصطلاحات تخصصی پیشنهاد می‌کنیم.

۱- درباره بامک

۲- اطلاعات دریافتی از کاربر

۳- علت استفاده از اطلاعات کاربر

۴-  محافظت از این اطلاعات

۱- بامک بهترین راهنمای مسکن و مشاغل برای شهر شما در محدوده‌ی شمال شرق استان تهران می‌باشد.

۲- اطلاعات دریافتی از کاربر شامل شماره تماس بصورت الزام ، نام ونام خانوادگی ، عکس پروفایل ،موقعیت مکانی، نام قابل نمایش به سایر کاربران ، آدرس ، ایمیل

و مختصری توضیحات بصورت اختیاری توسط کاربران.

۳- این اطلاعات صرفا جهت بهتر شدن خدمت رسانی به کاربران بامک جمع آوری می شود.

۴- بامک متعهد شده که اطلاعات کاربران را صرفا در جهت خدمت رسانی ،درخواست مرتبط کاربران استفاده نماید و هر گونه استفاده غیر را بدون رضایت کاربران منتفی شده می داند.