بامک
شماره آگهی: 1668
بامک
فنرسازی تلاش

توضیحات آگهی

تولید انواع فنرهای کششی، فشاری و تسمه ایی