بامک
شماره آگهی: 1640
بامک
ضایعات

توضیحات آگهی

خریدار ضایعات آهن، چدن و فلزات رنگی