بامک
بامک

توضیحات آگهی

پخت و ارائه غذای اصیل ایرانی با بهترین مواد اولیه
ساعت کار صبحانه ۸ الی ۱۰
ساعت کاری ناهار ۱۲ الی ۱۸